Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Doplňkové služby

Kromě základních služeb je správce připraven poskytnout na základě dohody či objednávky individuálně oceněné doplňkové služby související se správou domu. např.:

  • svolání a zajištění shromáždění vlastníků
  • zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlejší opravy, technického zhodnocení nebo rekonstrukce domu
  • zpracování prohlášení vlastníka vč. veškerých následných procesů spojených s převodem jednotek do osobního vlastnictví
  • realizace a vyhodnocení výběrového řízení
  • zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení a další engineering pro stavební práce
  • technický (stavební) dozor investora při rozsáhlejší opravě, technickém zhodnocení nebo rekonstrukci
  • zajištění úvěru na opravy, technické zhodnocení nebo rekonstrukci domu
  • zajištění pronájmu bytových / nebytových prostor
  • změna zápisů v Obchodním rejstříku (změna stanov, změny osob ve statutárních orgánech, atd.)
  • likvidace bytových družstev
Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz