Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Evidenční služby

 • vedení seznamu vlastníků či nájemců jednotek
 • evidence nájemců pronajatých částí společných prostor
 • evidence počtu uživatelů jednotek pro potřeby vyúčtování služeb
 • evidence předpisů a úhrad nájemného a krátkodobých záloh (zálohy na služby)
 • evidence a upomínání dlužníků (vč. přípravy podkladů pro vymáhání dluhů soudní cestou)
 • evidence podkladů pro vyúčtování
 • evidence předané technické dokumentace domu a její průběžné doplňování
 • evidence výdajů za služby pro vlastníky, za opravy domu a jiné náklady vlastníků
 • správa korespondence (příchozí, odchozí pošta)
 • příprava a správa nájemních smluv a dodatků
   
Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz