Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Ekonomické služby

 • vedení kompletního účetnictví klienta v systému ABRA
 • zpracování roční účetní závěrky vč. dokladové inventury a inventury majetku klienta
 • uložení schválené účetní závěrky do sbírky listin
 • zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmu (FO, PO)
 • zpracování ročního vyúčtování služeb do 30.4. následujícího roku
 • zpracování roční zprávy o hospodaření společenství vlastníků
 • pravidelná kalkulace potřebné výše krátkodobých a dlouhodobých záloh
 • evidence nájemného
 • vedení pokladny klienta vč. úhrad hotovostních výdajů schválených klientem
 • úhrada faktur schválených klientem z účtu klienta elektronickým platebním stykem
 • plnění daňových povinností klienta a zastoupení klienta v jednání s finančním úřadem
 • rozúčtování výnosu z komerčně pronajatých společných prostor vlastníků na jednotlivé členy společenství
 • příprava pravidelných měsíčních reportů dle individuálních požadavků klienta
 • evidence dlužníků
Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz