Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Personální služby

Výkon zaměstnavatelských povinností vlastníka

  • vytváření zaměstnavatelských vztahů ve prospěch klienta, optimalizace forem pracovních vztahů z hlediska minimalizace nákladů klienta (dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, smlouvy k pracovním poměrům)
  • odměňování funkcionářů klienta dle rozhodnutí shromáždění vlastníků, (smlouvy o výkonu funkce, dohody o provedení práce, výplaty)
  • mzdová a personální dokumentace a evidence (počet odpracovaných hodin v roce u dohod o provedení práce, prohlášení zaměstnanců k daňovým úlevám, mzdové listy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, měsíční přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, povinné úrazové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění, potvrzení o příjmech, výpočet a vyúčtování daní)
  • výplata mezd, odvody
Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz