Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Provozní služby

 • uzavírání a aktualizace smluv s dodavateli služeb nutných pro chod domu
 • kontrola kvality dodávaných služeb a kroky k odstranění zjištěných nedostatků
 • věcná a cenová kontrola faktur za dodané služby, opravy a údržbu domu
 • zajištění služeb České pošty SIPO včetně zpracování, předávání a přebírání dat SIPO
 • provoz datové schránky klienta
 • zajištění a průběžná aktualizace a optimalizace pojištění majetku a odpovědnosti klienta
 • zajištění likvidace pojistných událostí
 • sjednávání pronájmu prostor
 • zajištění právních služeb pro vymáhání pohledávek nebo vedení právních sporů
 • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků a účast na shromážděních
 • uložení účetních závěrek a dalších dokumentů podle zákona do sbírky listin vedené soudem v souvislosti se správou domu a pozemku
Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz