Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Technické služby

  • zajištění běžné údržby a oprav technologických zařízení
  • pravidelná kontrola a drobná údržba společných částí domu (příp. bytů)
  • revize technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru, příprava plánu revizí včetně odhadů nákladů
  • kontrola kvality a termínů  dodávaných služeb, ale i zajištěných oprav a údržby (vč. reklamací)
  • vedení technické evidence domu
  • pravidelné hodnocení stavu nemovitosti a příprava plánů údržby, oprav, příp. investic, včetně předběžného odhadu nákladů
  • zajištění odstranění havarijních stavů a poruch a odvrácení bezprostředně hrozících škod jestliže jde o havárie ohrožující bezpečnost nebo majetek
Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz