Nepřetržitý nouzový dispečink 24/7

Vstup pro klienty

Uživatel:
Heslo:
27.10.2016
SVJ Stanovy - notářský zápis

Změnu stanov nemusí SVJ vzniklá do 31.12.2013 přijímat ve formě notářského zápisu (pokud tento požadavek nemají obsažen v jejich stanovách). Změnu stanov ve formě notářského zápisu budou vždy nucena provádět pouze SVJ založená po 1.1.2014 schválením stanov podle ustanovení § 1200 o.z. 

Pro první přijetí stanov (u SVJ vzniklého do 31.12.2013, které ale dosud nepřijalo vlastní stanovy a není zapsáno ve veřejném rejstříku) však doporučujeme notáře přizvat, jestliže chcete docílit bezproblémového zápisu. Máme signály z praxe o tom, že u nově zapisovaných SVJ rejstříkové soudy formu notářského zápisu i nadále požadují. Do textu stanov ovšem uveďte, že pro pozdější změny stanov nebude notářský zápis potřeba. 

Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz