Vstup pro klienty

Uživatel:
Heslo:
03.03.2017
Program ANTIGRAFFITI MČ Praha 3

Městská část Praha 3 zahájuje v roce 2017 nový program pro všechny vlastníky (SVJ, družstva, soukromé majitele a právnické osoby) nemovitostí na celém území Prahy 3 pod názvem  „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“.
Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti tvorbou bez souhlasu majitele nemovité věci na území Prahy 3.

Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).

Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.

Přihlášku do programu naleznete na webových stránkách MČ Praha 3.

Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz