Vstup pro klienty

Uživatel:
Heslo:
11.09.2017
Nový zákon k zavádění vysokorychlostních sítí

Dnem 25. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Majitelů domů se může dotknout § 15 tohoto zákona, který ukládá , že budovy určené pro bydlení, obchod nebo budovy občanského vybavení musejí být vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele a dále musejí být vybaveny přístupovým bodem budovy. Tento požadavek platí i pro významné renovace stávajících budov a pro víceúčelové budovy, u kterých je více než polovina podlahové plochy užívána k výše uvedeným účelům. Požadavek neplatí pouze pro nemovité kulturní památky, budovy pro bydlení s méně než dvěma byty a pro budovy důležité pro obranu nebo bezpečnost státu.

Je pravděpodobné, že u žádostí o stavební povolení na významné renovace stávajících domů podaných po 24. červenci 2017 budou stavební úřady trvat na splnění výše uvedeného požadavku. Je potřeba počítat se zvýšením nákladů a taky je dobré myslet na to už při zadávání projektové dokumentace pro stavební povolení, aby následně nedocházelo k prodlení dodatečným doplňováním dokumentace.

 

 

Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz