Vstup pro klienty

Uživatel:
Heslo:
20.12.2019
Cena za svoz odpadu od 2020 PRAHA

Na základě rozhodnutí zastupitelstva pro hlavní město Prahu ze dne 17. 10. 2019 dochází s účinností od 01. 01. 2020 ke zvýšení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu o 30% a nově se součástí poplatku za komunální odpad stává poplatek za svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se nově stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad. 

Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz