Vstup pro klienty

Uživatel:
Heslo:
14.04.2020
Odklad nájmů pro podnikatele a nájemce bytů

Podnikatel, který je v nájmu, může požádat svého pronajímatele o odklad nájmu až do 30. června. Doba se podle ministerstva průmyslu a obchodu může ještě prodloužit, pokud by se prodlužovala vládní opatření související s koronavirem.

Zákon by se měl týkat těch podnikatelů, kteří museli své provozovny uzavřít v březnu 2020, a to právě v důsledku vládních nařízení. Nájemce ale musí být schopen doložit, že není schopen splácet, v takovém případě nesmí dostat do letošního 31. prosince výpověď z důvodu dlužného nájemného, neboť odložené nájemné za období od 12. března do 30. června bude splatné právě do konce roku. 

Zákaz jednostranného ukončení nájmu pro podnikatele v ochranné době do 31.12.2020 se vztahuje jen na neplacení nájemného, ale nikoliv neplacení energií a dalších služeb.

 

Nájemník bytu bude moci svého pronajímatele požádat o odklad splátek nájemného až do konce července 2020, dluh pak musí splatit do konce roku 2020. Odklad se ale netýká plateb energií. Cílem zákona není tedy odpuštění nájemného, ale jeho odklad. Nájemce je povinen po celou dobu odkladu nájmu platit služby spojené s nájemným.

 

 

Sudoměřská 1243/25, Praha 3, PSČ 130 00
+420 222 713 530    info@prosper-as.cz